LOGO_yozrim_tarbut_shava_041021__2_-removebg-preview
Previous
Next

מקדמים שיוויון הזדמנויות
בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה

אנחנו בתקשורת

Previous
Next

על הקמפיין

קמפיין "יוצרים תרבות שווה" נבע מתוך צורך ממשי להביא לייצוג הולם של א.נשים עם מוגבלות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה. הקמפיין,בשותפות איגוד הבמאיות והבמאים, קרן משפחת רודרמן, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, שח״ם – ארגון השחקניות והשחקנים, איגוד התסריטאים ואקט –  איגוד עובדי/ות תעשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל, שם לעצמו ליעד לרתום את אנשי התעשייה למטרה החשובה הזו, ולאפשר הזדמנות שווה לא.נשים עם מוגבלות להשתלב בה.
א.נשים עם מוגבלות מהווים 20% מהאוכלוסייה, הם המיעוט הגדול ביותר בישראל ובעולם ועדיין מיעוט המופלה לרעה וכמעט ואינו זוכה לייצוג בנוף התרבותי. אחוזי העסקת א.נשים עם מוגבלות בשוק העבודה בישראל נמוכים, כך גם בשילובם בתעשיית המדיה. יתרה מכך, כשירצו לייצג אותם על המסך, לרוב ילהקו שחקן ללא מוגבלות שיגלם את דמותם.
אנו מבקשים לחולל את שינוי וקוראים לכל מקבלי ההחלטות בתעשיית הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה בישראל, להצטרף למהלך ולחתום על האמנה לטובת קידום שוויון הזדמנויות וייצוג הולם לא.נשים עם מוגבלות.

מייסדים ושותפים

sportingbet casino

שותפים לאמנה

חתימה

חתמו והצטרפו עוד היום
לתרבות שווה